MALLAS PROTECTORAS BIODEGRADABLES

PROYECTO: PRODUCCIÓN DE MALLAS PROTECTORAS BIODEGRADABLES PARA CULTIVO DE MEXILLÓN

Exp. Nº: GALP 5-020

 

Screen Shot 2016-12-26 at 3.29.31 PM.pngPROYECTO o abeiro das Extratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDPL) aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustententable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020 (FEMP).

Producción de mallas protectoras biodegradables e compostables para a protección do cultivo do mexillón fronte a depredadores e contribución a comercialización do mexillón como “mexillón ecolóxico”

Production of protective biodegradable and compostable meshes  for the protection of the mussels against predators and contribution to commercialization of mussels as “ecological mussel”

Production de protection mailles biodégradables et compostables pour la protection de la culture des moules contre les prédateurs et la contribution à la commercialisation de la moule comme «moule écologique»